جعفر پوربیگ سه شنبه 14 آبان 1392 03:45 ب.ظ نظرات ()
                                      


وقتی كه زینی زاده می داند كه یارای مقابله با مافیای فوتبالی ایران را ندارد و كسر

امتیازها نه تنها به قوت خود باقی است،بلكه مافیا دنبال بهانه هایی از این دست است كه نشان دهد

مافیا،مافیاست!

وقتی جلالی به این نتیجه رسیده است كه تفكر پاك جایی در این فوتبال ناپاك ندارد و همیشه این

سرخابی های پایتخت بوده اند كه با بل بشو حق خود را از راه ناحق گرفته اند.

وقتی اف14 آذربایجان،با بدشانسی های مكرر بازیهای حساس تراكتور را از دست می دهد تا از بخت

بدش غیرتش مقابل رسانه ملی! تبلوری نیابد.

... و وقتی كه علی كریمی در سالروز تولدش دنبال تجربه ای بدیع است كه جمله دوغوم گونون موتلو

اولسون را برای اولین بار از سكوها بشنود و تجربه ای بر تجربیاتش بیافزاید.


همه اینها،تنها امیدشان به سكوها است و هیچ حامی ندارند جز آنهایی كه در روز جمعه،سكویی را

خالی نخواهند گذاشت و با حضور 70 هزار نفری لرزه  بر تن مافیا خواهند انداخت.