جعفر پوربیگ شنبه 30 شهریور 1392 11:28 ق.ظ نظرات ()
سیستم بازی تراكتور شیبه هیچ سیستمی نیست.حتی شبیه سیستمهای دفاعی هم نیست.قرار نیست تیمی كه دفاعی بازی میكند،نتواند بیشتر از سه پاس صحیح بدهد و در بیست دقیقه آخر بازی هم یك مدافع بلند قامت را در خط حمله مورد استفاده قرار دهد تا با ارسال های بی هدف و بلند،شاید با ضربات سر همان مدافع گره از كارش بگشاید.

اگر جلالی به اوت های بلند گسترشی ها ایراد میگیرد،باید بداند كه استفاده از حسینی یا طالبی در خط حمله نیز دست كمی از بدی پرتاب های بلند اوت ندارد.ده سال پیش علی پروین در پرسپولیس از همین شیوه استفاده میكرد و مهدی هاشمی نسب را به عنوان مهاجم به كار میگرفت،جالب اینكه همان موقع هم پروین به خاطر فوتبال علی اصغریش مورد انتقاد صحیح قرار میگرفت.ولی متاسفانه امروز جلالی از این روش در تراكتور استفاده میكند و بعد از هر بازی هم از برنامه های وی‍‍‍‍ژه اش میگوید!

فوتبالی كه تراكتور با مجید جلالی ارائه می دهد بیشتر به بی برنامگی شبیه است تا به سیستمهای دفاعی نوین.

توپ های تراكتور بیشتر در میان مدافعینش چرخش دارد تا هافبك هایش و اكثرا این مرتضی اسدی است كه با ارسال های بلند،توپ را در اختیار مهاجمان قرار می دهد.

شش هفته گذشته است و در هفته دهم هستیم ولی متاسفانه تراكتور جدید رو نمایی نشده است.یا اگر هم رونمایی شده است كه در این صورت وای به حال تیم محبوبمان.