جعفر پوربیگ دوشنبه 11 شهریور 1392 12:31 ق.ظ نظرات ()
دو دستگی و از بین رفتن اتحاد هواداران بحث روز فوتبال آذربایجان است.

جلالی چی و تونی چی.

عده ای موافق حضور مجدد تونی در راس تیم و عده ای موافق ادامه مربیگری جلالی.

ولی چنان با محكوم كردن همدیگر این مسئله را داغ كرده اند كه انگار مشكل همین است و بس.هیچ مشكل دیگری نیست.

مخالفان تشویق تونی در بازی سایپا چنان شمشیر را از رو بسته اند كه انگار هیچ هواداری حق ندارد انتقاد كند و اعتراض نشان دهد.

انگار كه تفكرات همه انسانها یكی است و همه مجبورند یك نوع نگرش داشته باشند.

تفكر یكسانی داشته باشند،حتی اگر به زور هم باشد.

شاید ما هنوز هم تحمل درك عقاید مخالف را نداریم و فقط از روی حفظیات اینگونه شعارها را می دهیم.

گیریم كه عده ای مخالف جلالی اند و بیزار از سیستم بازی او

آیا باید بعد از گل دقیقه 89 و بعد اینكه خیالمان راحت شد از برد تیم،تغییر موضع  كامل دهیم و آنهایی كه هنوز هم منتقد هستند را،قصد كوبیدنشان را داشته باشیم؟

تونی بهترین مربی جهان نیست.تونی خدای فوتبال هم نیست اما تیمی ساخته بود كه روان بود و مفهوم
پاسكاری صحیح را می فهمید.امری كه در فوتبال ایرانی همانند یك گوهر نایاب است.پس همانی كه تونی را تشویق میكند یك دلیل منطقی و ساده هم برای تشویقش دارد.

امیدواریم كه تیم جلالی هم به مرور اینگونه شود.


اما دوستان هیچ دو دستگی وجود ندارد.تنها یك اختلاف نظر فوتبالی است كه شاید ما به آن عادت نكرده ایم!