جعفر پوربیگ پنجشنبه 7 شهریور 1392 02:42 ب.ظ نظرات ()

رئیس کانون هواداران پرسپولیس در مصاحبه با اوج نیوز در مورد وضعیت سکوها و اینکه سهمیه دو

تیم تراکتور سازی و پرسپولیس در مورد طرفداران به کجا کشید گفت:ما در این زمینه تابع قانون

هستیم،قانون میگوید تیم میزبان 90 درصد استادیوم را در اختیار دارد و ما هم آن را اعمال

میکنیم.همانطور که در تبریز 10 درصد به هواداران پرسپولیس تعلق میگیرد در آزادی هم 90 درصد

جایگاه در اختیار ما خواهد بود!