جعفر پوربیگ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 01:31 ب.ظ نظرات ()


اخبار واصله حكایت از این دارد كه تلاش هایی در درون باشگاه در راستای تمدید قرارداد با تونی در حال انجام است. باید پذیرفت كه محبوبیت باورنكردنی تونی اولیویرا نزد هواداران كار را برای تصمیم گیرندگان سخت تر كرده است.اما اینكه در اولین گام مذاكرات توافقی حاصل نشده است چندان غیرطبیعی به نظر نمیرسد.

مطمئنا سردار نظمی با توجه به اتفاقات زمان سردار جعفری هیچ دوست ندارد كه سرنوشت مشابهی را داشته باشد.ابراز علاقه نظمی برای مدیریت امسال تراكتور نشان از این دارد كه حتی در صورت نداشتن تفاهم فكری با تونی،ادامه همكاری با این مربی در راس امور مدیریتی ایشان باشد.

كم تجربگی سردار در مدیریت فوتبال و عادت داشتن به صرفه جویی همانند اكثر مدیران،باعث شده است تا با ارائه مبلغ پیشنهادی كه چندان در خور این مربی پرتغالی نباشد، دلخوری وی و بالطبع هواداران را به دنبال داشته باشد.اما واقعیت این است كه چه با رضایت و چه علی رغم تمایل مدیران و هیئت مدیره،تصمیم مدیران فعلی تراكتور بر تداوم همكاری با این مربی خوش فكر است.

حال با این تصمیم گرفته شده و رنگ و بوی حاصل از آن چندان منطقی به نظر نمیرسد كه انگ های مختلف و بعضا از روی بی انصافی بر مدیریت فعلی زده شود و آماج حملات باشد.باید به خاطر داشت كه اصلی ترین تصمیم مبنی بر ادامه كار با سرمربی محبوب در شرف عملی شدن است و اگر دیدهایی حرفه ای نسبت به این عملكرد وجود داشته باشد باید از آن حمایت شود.وقتی كه همه هواداران این تیم واقف باشند كه تمدید قرارداد با تونی بسیار با ارزش تر از تمدید قرارداد با بعضی بازیكنان ناكارآمد است و با این كار شاید پنجاه درصد اقدامات اولیه در بستن اصولی و حرفه ای تیم انجام می شود.پس دلیلی هم برای لجبازی و انتقادهای بیجا حداقل در این حیطه تصمیم گیری دیده نمی شود.