جعفر پوربیگ دوشنبه 28 بهمن 1392 08:32 ب.ظ نظرات ()

علی كریمی بازیكن بزرگیست. به جرات میتوان گفت نامی ترین بازیكنی كه تراختور تا به امروز در تركیبش دیده است همین بازیكن است.بازیكنی با اخلاقی خاص كه در میان تعجب همگان(با توجه به اتفاقات قبلی) بسیار خوب با ما ساخت.كریمی قبل از ورودش به آذربایجان شناخت بسیار خوبی از مردم حساس این منطقه پیدا كرده بود.امسال همه ما نمای متفاوتی از كریمی دیدیم.كریمی دیگر آن مرد حاشیه ساز نبود.نه با سرمربی درگیر شد و نه با بازیكن،نه با هوادار اختلاف پیدا كرد و نه موقع تعویض به رختكن رفت.خیلی كم مصاحبه كرد و در این یك سال ما تنها روی مثبت كریمی را دیدیم.اما اگر این روزها مصاحبه هایی از این بازیكن جاپ میشود دلیل بر بی تعصبیش نسبت به تراختور نیست.كریمی امسال فقط خوبی بود و حیف است كه جوابش از طرف ما جز این باشد.بی تعارف باید گفت كه كریمی نماد پرسپولیس است.كریمی شاید فقط همین امسال در تراختور باشد و سال بعد نه اما حیف است كه بخاطر چند مصاحبه لب به انتقاد از او بگشاییم.این قانون شامل حال كاظمیان و دیگر بازیكن ها نمیشود.اما بخاطر تراختور و چند بازی باقیمانده مطمئنا بهترین راه در زمان حاضر سكوت است.