جعفر پوربیگ سه شنبه 15 بهمن 1392 05:32 ب.ظ نظرات ()

با بازگشت تونی همه خوبی ها بازگشت.بعد از مدتها بازی تهاجمی را دیدیم.بعد از مدتها روحیه بالای بازیكنان را دیدم،بعد از مدتها هوادارانی را دیدیم كه با سرور و شادی ورزشگاه را ترك میكنند و بالاخره بعد از مدتها روی شیرین برد را دیدم.

امروز بار دیگر ثابت شد كه حق با هوادر بود.آری تونی ما را با این فوتبال زیبا بدعادت كرده بود و هوادار با این همه گلو پاره كردن فقط دنبال همین بود.فوتبالی با برنامه و بازیكنانی با روحیه.

آنهایی كه در این یخبندان در ورزشگاه حاضر شده بودند ثابت كردند كه یك سرو گردن بالاتر از دیگر هواداران فوتبالند.امروز بعد از مدتهای مدید ثابت كردیم كه همیشه یك پای فینال ها باید از دیار آذربایجان باشد.تونی با جابجایی پست بازی سعید دقیقی نشان داد كه یك استاد تمام عیار فوتبال است.به همان اندازه كه از شیرینی این پیروزی و راهیابی به فینال حذفی خوشحالیم،از پیروزی منطق هواداران هم خوشحالیم.همچنان كه هوادار یك فصل تمام دنبال تونی بود،برد هم برای نشان دادن خود فقط تونی را میخواست.

تبریك به فرزندان ستارخان و تبریك به فوتبال فهم ترین مردمان ایران