جعفر پوربیگ چهارشنبه 9 بهمن 1392 06:05 ب.ظ نظرات ()

سال پیش تونی تنها یك نقطه ضعف داشت و آن حضور دستیار جنجالی به نام ویكتور در كنار تیم بود.خوشبختانه امسال ویكتور هم در جمع كادر فنی نخواهد بود و به جای او پسر در كنار پدر خواهد بود.
ویكتور فردی بود كه سال پیش تبدیل به دغدغه بسیاری از بازیكنان شده بود و چه راست و چه دروغ بعضی از بازیكنان حضور او در كنار سرمربی تیم را سبب خراب شدن سرمربی می دانستند.حبیب گردانی مدعی بود كه ویكتور اطلاعات غلط به تونی میداد و در حالیكه او هیچ مصدومیتی نداشت تونی از روند بهبودی او می پرسید.

بهرحال این بار این دستیار حاشیه ساز هم در كنار تیم نخواهد بود و مرد محبوب با اندوخته ای تجربی از فوتبال این خطه پا به دیارش خواهد گذاشت و همصدا با هوادارانی كه دیگر قهر از ورزشگاه برایشان معنا و مفهومی ندارد برای سربلندی خواهد كوشید.
اینكه ادعا كنیم فقط 6 بازی تا پایان فصل مانده و تونی در این مدت نخواهد توانست كاری انجام دهد به عینه اشتباه و راه گم كن است و تنها نتیجه اش مایوسی و بالطبع عدم نتیجه گیری در همین بازیهای باقیمانده خواهد بود.اگر بازی های حذفی و بازیهای مقدماتی لیگ آسیایی را هم در نظر بگیریم،حداقل 12 بازی از سری بازیهای امسال باقیست و تونی مهلت كافی دارد تا داشته های فنی مخصوص خودش را در تیم پیاده كند.

اینبار دیگر قهر از ورزشگاه برای هوادار تفكری پوچ است و برای به كرسی نشاندن همه زحمت ها باید تعهد داد به "در كنار تیم بودن و ورزشگاه را خالی نگذاشتن"