جعفر پوربیگ پنجشنبه 30 آبان 1392 09:17 ب.ظ نظرات ()

نقل و انتقالات نیم فصل تیم افتضاح بود و برای یك تیم مدعی می تواند نشانه  یك سرافكندگی باشد.

اگر بر همه ضعف های تیمی در نیم فصل اول چشم پوشی داشته باشیم،تنها در شرایطی می توان این وضعیت

را پذیرفت كه هیچ خروجی هم نداشته باشیم ولی با خروج محسن حسینی كفه ترازو به سمت ناامیدی سنگینی

میكند و با این شرایط باید پذیرفت كه نیم فصل برای تراكتور استراحتی بیش نبوده است.اما آنطور كه به نظر می رسد

حضور كرار  باعث آن خواهد شد كه صرفه جویی های معنی دار در سیستم مدیریتی تیم آنچنان به چشم نیاید!

و اما كرار


كاملا واضح و روشن است كه جذب كرار برای اهالی تراختور تبدیل به دیازپام شده است.كرار بازیكن بزرگی است.

تكنیكی تر از،بسیاری از از بازیكنان داخلی.سابقه او در تراختور نشان می دهد كه هر وقت در زمین بوده است روند

بازی به سود تراختور بوده است تا جایی كه در بعضی از بازیها اگر كرار نبود شاید پیروز میدان هم نبودیم.تاثیر گذاری

او در خط میانی غیر قابل كتمان است و بی شك اگر با همان آمادگی سابق به تبریز بیاید،یكی از بهترین خریدهای لیگ

خواهد بود و باعث جذب هر چه بیشتر تماشاگر خواهد شد.

تراختوری می داند كه كرار محبوبیت بالایی دارد اما نباید فراموش كنیم،در مقابله با سختی هایی كه امثال
كیانی،ابراهیمی و ... در تیم متحمل شده اند،كرار پشیزی ارزش ندارد و با وجود او نباید كیانی ها فراموش شوند!!